Miễn Trừ Trách Nhiệm

Khuyenmaihot247.com không bán hàng. Thông tin trên website được viết bởi chủ website và chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn phải chịu hoàn trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Chúng tôi không chịu bất cứ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này trong bất kỳ trường hợp nào.

Viết một bình luận